กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

สูตินรีเวช ทุกพื้นที่

สูตินารีเวช คือ วิชาที่ว่าด้วย การดูแล รักษา เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการผ่าคลอด ของคุณแม่ และรวมไปถึง การรักษา โรคของ ระบบสืบพันธ์ ของเพศหญิง (ได้แก่โรค เนื้องอก, โรคมะเร็ง, โรคเกี่ยวกับ ประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็น ประจำเดือน มามาก, น้อย มากระปิบ กระปอย หรือ ไม่มา , การคุมกำเนิด, การทำหมัน, โรคฮอร์โมน ผิดปกติ, การติดเชื้อ ของอวัยวะ สืบพันธุ์ เพศหญิง เป็นต้น โดยมี สูตินรีแพทย์ เป็นผู้ ดูแลรักษา

เปิดแผนที่