กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ทุกพื้นที่

การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ปัจจุบันมีด้วยกัน 3 วิธีคือ 1. Lap Banding (LAGB : Laparoscopic Adjustable Gastric Banding) 2. Gastric Bypass (Roux-en-Y gastric Bypass) 3. Gastric sleeve (Sleeve Gastrectomy) ที่ได้รับความนิยม คือ

การทำ Gastric sleeve เป็นการผ่าตัด ลดขนาด ของกระเพาะอาหาร เป็นการตัด ให้กระเพาะ อาหาร มีขนาด เล็กลง ทำให้ ฮอร์โมน ต่าง ๆ ในร่างกาย ลดลง รู้สึกหิวน้อยลง ทำให้อิ่มไว จึงมีความ ปลอดภัยกว่า ควบคุมการหิว ได้ดีกว่า วิธีของวิธีการแบบ Gastric Bypass และมีความ ปลอดภัยกว่า วิธี Lap Banding เพราะไม่มีการ ใส่สิ่งแปลกปลอม เข้าสู่ร่างกาย มีผลทำให้ น้ำหนักลด ได้ถึง 33% ในช่วงปีแรก เช่น สำหรับคน ที่มีน้ำหนัก มากเกิน พิกัด 55 กก. จะสามารถ ลดลงได้ ประมาณ 18 กก. ในช่วงปีแรก ซึ่งใน ประเทศ ของเรา สามารถใช้ บริการ นี้ได้ที่ โรงพยาบาล ศัลกยกรรม ตกแต่งกมล

เปิดแผนที่