กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การปลูกผม ทุกพื้นที่

การปลูกผม นั้น เป็นการ ศัลยกรรม อย่างหนึ่ง ซึ่งมี ความสำคัญ กับคนที่ มีปัญหา หนังศีรษะล้าน ผมบาง จนทำให้ ขาดความมั่นใจ เสียบุคลิก มีด้วยกัน 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การปลูกผม แบบไม่ผ่าตัด (FUE) แบ่งย่อย ออกเป็น 2 แบบ คือ 1. การปลูก โดยใช้ รากผม ในปริมาณ ที่มาก (Slit Grafts) โดยจะใช้ รากผมปลูก ลงไปใน หลุมผม 4-10 รากต่อหลุม 2. การปลูกโดย ใช้ปริมาณ ผมน้อย (Micro-Grafts) จะใช้รากผม เพียงแค่ 1-2 ราก ต่อหลุมผม ในแต่ละหลุม ซึ่งในปัจจุบัน เป็นวิธี ที่นิยม ใช้มากที่สุด เพราะ ให้ผลดี และไม่มี แผลเป็น ให้เห็น อีกด้วย และแบบที่ 2 คือ การปลูกผม แบบตัด หนังศีรษะ (FUSS) ซึ่งเป็น วิธีการ นำหนังศีรษะ บริเวณ ที่มีผมหนา มาเย็บติดกับ หนังศีรษะ บริเวณ ที่ไม่มีผม โดยที่ บริเวณ ที่โดนตัด หนังศีระ ไปปลูก บริเวณ ที่มีผมบางนั้น จะมี การเย็บ และจะกลาย เป็นแผลเป็น ในอนาคต

เปิดแผนที่