UCT Private Academic Hospital

รหัสการรักษา: SO1-814
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ขอใบเสนอราคา
$ ขอใบเสนอราคา
Parkinsons Disease Treatment - Syfred Douglas St, Cape town

จุดเด่นของ UCT Private Academic Hospital

การรักษาโรคพาร์กินสัน ที่ UCT Private Academic Hospital

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
ที่พักสำหรับครอบครัว
ฟรีไวไฟ
ล่ามแปลภาษา
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
ที่จอดรถ
ร้านขายยา
โทรศัพท์
ห้องส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย
สามารถขออาหารพิเศษได้
แปลภาษา
ทีวี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

  รถรับ-ส่ง ที่สนามบินรถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
  ร้านกาแฟร้านกาแฟ
  รับรองเอกสารรับรองเอกสาร
  ที่พักสำหรับครอบครัวที่พักสำหรับครอบครัว
  บริการจองตั๋วเครื่องบินบริการจองตั๋วเครื่องบิน
  ฟรีไวไฟฟรีไวไฟ
  การประสานงานด้านประกันสุขภาพการประสานงานด้านประกันสุขภาพ
  บริการจองโรงแรมบริการจองโรงแรม
  หนังสือพิมพ์ต่างประเทศหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
  ล่ามแปลภาษาล่ามแปลภาษา
  ซักรีดซักรีด
  การนำเที่ยวในท้องถิ่นการนำเที่ยวในท้องถิ่น
  การขนส่งในท้องถิ่นการขนส่งในท้องถิ่น
  การถ่ายโอนเวชระเบียนการถ่ายโอนเวชระเบียน
  ประกันการเดินทางเพื่อการแพทย์ประกันการเดินทางเพื่อการแพทย์
  ห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
  ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
  ที่จอดรถที่จอดรถ
  ร้านขายยาร้านขายยา
  โทรศัพท์โทรศัพท์

การรักษาที่ UCT Private Academic Hospital

รักษาอาการปวด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษากุมารศัลยศาสตร์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษากุมารเวชศาสตร์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคภูมิแพ้
ดูข้อมูล
การทดสอบภูมิแพ้
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนใส่หมอนรองกระดูกเทียม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้านหน้าออก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
ดูข้อมูล
การฉีดซีเมนต์เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคปวดหลัง
ดูข้อมูล
การรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อมแบบไม่ผ่าตัด ด้วยคลื่นวิทยุ
ดูข้อมูล
นูเคิลโอโทมี
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
ดูข้อมูล
ส่องกล้องตรวจในข้อกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การรักษาเส้นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดยึดกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
กำจัดเนื้องอกกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
ตรวจกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
สปอนดีโลลิสเทอสิส สเตบิลลิเซชั่น
ดูข้อมูล
รักษาไขสันหลังถูกดึงรั้งซินโดรม
ดูข้อมูล
รักษาฝีไขสันหลัง
ดูข้อมูล
รักษากระดูกสันหลังหัก
ดูข้อมูล
ฉีดซีเมนต์เสริมโครงกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาภูมิคุ้มกัน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคเจ็บปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
ดูข้อมูล
รักษาโรคลูปัส อีริทีมาโตซัส
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์
ดูข้อมูล
การรักษาโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคข้อ
ดูข้อมูล
รักษาโรคปากแห้งตาแห้ง
ดูข้อมูล
การรักษาท่อเลือดแดงส่วนท้องโป่งพอง
ดูข้อมูล
การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดขยายเส้นเลือด
ดูข้อมูล
ผ่าตัดส่วนโค้งเอออร์ตา
ดูข้อมูล
อาเทอร์เรียเว็นนัส ฟิสทูลา ฟอร์ ไดอาลี่สิส
ดูข้อมูล
การรักษาโรคเส้นเลือดขอดในสมอง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหลอดเลือด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดตีบ
ดูข้อมูล
อินทราเว็นนัส ทอมบอลีทิค เทอราพี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายโป่ง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
ดูข้อมูล
แพทย์ให้คำปรึกษาโรคหลอดเลือด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคซิสติก ไฟโบรซิส
ดูข้อมูล
การตัดชิ้นเนื้อปอด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคปอด
ดูข้อมูล
แพทย์ให้คำปรึกษาโรคระบบทางเดินหายใจ
ดูข้อมูล
ผ่าตัดต้อกระจก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคจอประสาทตาลอก
ดูข้อมูล
ตรวจตา
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมเปลือกตา
ดูข้อมูล
การรักษาโรคต้อหิน
ดูข้อมูล
ใส่คอนแทคเลนส์
ดูข้อมูล
เลเซอร์ตา (LASEK)
ดูข้อมูล
เลเซอร์ตา (เลสิค)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาด้านจักษุวิทยา
ดูข้อมูล
การผ่าตัดต้อเนื้อ
ดูข้อมูล
รีเคอร์เร็น โครเนล อีโรชั่น ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การฟอกไต
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคไต
ดูข้อมูล
การรักษาอัมพาตข่ายประสาทแขน
ดูข้อมูล
ซ่อมหลอดเลือดสมองโป่ง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเนื้องอกสมอง
ดูข้อมูล
ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมซ่อมเส้นประสาท
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมฐานกะโหลกศีรษะ
ดูข้อมูล
บอนแอนด์จอยส์สกีนนิ่ง
ดูข้อมูล
การนวดระบายน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
การฟื้นฟูสมรรถภาพศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ดูข้อมูล
กายภาพบำบัด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษากายภาพบำบัด
ดูข้อมูล
ฟื้้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมพลาสติก
ดูข้อมูล
การรักษาริ้วรอย
ดูข้อมูล
ยกกระชับใบหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์
ดูข้อมูล
ยกคิ้ว
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมแก้ไขหัวนม
ดูข้อมูล
ตกแต่งแคม
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมหูกาง ลดขนาดหูกาง หรือ หูค้างคาว
ดูข้อมูล
ลดขนาดหน้าอกชาย
ดูข้อมูล
การดูดไขมัน
ดูข้อมูล
ยกกระชับต้นแขน
ดูข้อมูล
เสริมหน้าอก
ดูข้อมูล
เต้านมเทียม
ดูข้อมูล
การศัลยกรรมดึงคอ
ดูข้อมูล
ผ่าตัดยกกระชับต้นขา
ดูข้อมูล
ยกกระชับหน้าอก
ดูข้อมูล
ลดขนาดหน้าอก
ดูข้อมูล
แก้ไขเสริมหน้าอก
ดูข้อมูล
ยกกระชับก้น
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเสริมจมูก
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมดึงหน้า
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
ดูข้อมูล
การตรวจสุขภาพ
ดูข้อมูล
ปลูกถ่ายไขกระดูก
ดูข้อมูล
การฉีดวัคซีน
ดูข้อมูล
ขูดหินปูน
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
จัดฟันแบบใส
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคอัลไซเมอร์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)
ดูข้อมูล
การรักษาโรคลมชัก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อม (MS)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาประสาทวิทยา
ดูข้อมูล
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะสมองเสื่อม
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคพาร์กินสัน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ดูข้อมูล
ผ่าตัดถุงน้ำดี
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาระบบทางเดินอาหาร
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
ดูข้อมูล
ส่งกล้องผ่าตัดโรคกรดไหลย้อน
ดูข้อมูล
เจาะชิ้นเนื้อตับ
ดูข้อมูล
การส่องกล้อง
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพของต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาต่อมไร้ท่อ
ดูข้อมูล
การเช็คต่อมไร้ท่อ
ดูข้อมูล
การรักษาต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
ดูข้อมูล
การรักษาซินโดรมถุงน้ำรังไข่
ดูข้อมูล
การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การตรวจคลื่นไฟฟ้า ECG หรือ EKG
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคหัวใจ
ดูข้อมูล
การประเมินการเต้นของหัวใจ
ดูข้อมูล
ปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA)
ดูข้อมูล
การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียม
ดูข้อมูล
การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ CRT
ดูข้อมูล
การฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (ICD)
ดูข้อมูล
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
ดูข้อมูล
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
ดูข้อมูล
การปิดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (ASD)
ดูข้อมูล
การตรวจระบบไฟฟ้าหัวใจ EPS
ดูข้อมูล
ปิดโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (VSD)
ดูข้อมูล
การรักษารูรั่วของผนังกั้นห้องหัวใจห้องบนและล่าง (AVSD)
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ดูข้อมูล
ซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)
ดูข้อมูล
การรักษาหัวใจเต้นผิดปกติโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
ดูข้อมูล
ผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว (TOF)
ดูข้อมูล
ผ่าตัดโรคขั้วหัวใจสลับกัน (TGA)
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์หรือเอคโค่
ดูข้อมูล
การตรวจชิ้นเนื้อหัวใจ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ดูข้อมูล
โรคหัวใจในเด็ก
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECG)
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
ดูข้อมูล
การเลิกสูบบุหรี่
ดูข้อมูล
การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง
ดูข้อมูล
การตรวจเลือด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาผมร่วง
ดูข้อมูล
ปลูกเครา
ดูข้อมูล
ปลูกคิ้ว
ดูข้อมูล
ปลูกผม
ดูข้อมูล
ปลูกขนตา
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ดูข้อมูล
รักษามะเร็งเต้านม
ดูข้อมูล
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ดูข้อมูล
ระยะโรคมะเร็ง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
ดูข้อมูล
ยาเคมีบำบัด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งไต
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งตับ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งปอด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดโรคมะเร็งผิวหนัง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคมะเร็ง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งรังไข่
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ดูข้อมูล
รังสีบำบัด
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมโรคมะเร็งผิวหนัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งอัณฑะ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งช่องคลอด
ดูข้อมูล
การตัดกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
การตัดเต้านม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดต่อมหมวกไต
ดูข้อมูล
โรคไส้ติ่ง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดนื้องอกเต้านม
ดูข้อมูล
การกำจัดเนื้องอกเต้านม
ดูข้อมูล
การส่องกล้องวินิจฉัย
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมทั่วไป
ดูข้อมูล
ซ่อมไส้เลื่อน
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมไส้เลื่อน
ดูข้อมูล
ซ่อมแผลไส้เลื่อน
ดูข้อมูล
ผ่าตัดตับ
ดูข้อมูล
การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
กำจัดต่อมน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดไต
ดูข้อมูล
ตัดม้าม
ดูข้อมูล
ซ่อมสะดือจุ่น
ดูข้อมูล
การรักษาใบหน้าอัมพาต
ดูข้อมูล
กำจัดเนื้องอกบนใบหน้า
ดูข้อมูล
รักษาขากรรไกรหัก
ดูข้อมูล
ทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการผ่าตัดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกราม
ดูข้อมูล
การรักษาแผลรอยแยกขอบทวารหนัก
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมทางทวารหนักทวาร
ดูข้อมูล
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่
ดูข้อมูล
แพทย์ให้คำปรึกษาลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคโครห์น
ดูข้อมูล
การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
ดูข้อมูล
เอ็กซเรย์ทรวงอก
ดูข้อมูล
การอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การอัลตร้าซาวด์กระดูกเชิงกราน
ดูข้อมูล
การอัลตร้าซาวด์ลูกอัณฑะ
ดูข้อมูล
การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่
ดูข้อมูล
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD)
ดูข้อมูล
การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย
ดูข้อมูล
การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่อง MRI
ดูข้อมูล
การตรวจเอกซ์เรย์ด้วยเครื่อง PET Scan
ดูข้อมูล
การผสมเทียม
ดูข้อมูล
ผสมเทียมมินิ
ดูข้อมูล
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
ดูข้อมูล
การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่
ดูข้อมูล
การแช่แข็งตัวอ่อน
ดูข้อมูล
การวิเคราะห์ความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกในการฝังตัว
ดูข้อมูล
การทดสอบฮอร์โมน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการทำเด็กหลอดแก้ว
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ดูข้อมูล
ขลิบอวัยวะเพศ
ดูข้อมูล
ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ
ดูข้อมูล
รักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ดูข้อมูล
อินกุยนอล ออเซียโทมี
ดูข้อมูล
การรักษานิ่วในไต
ดูข้อมูล
การรักษาโรคต่อมลูกหมากโดด้วยเลเซอร์
ดูข้อมูล
ระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ
ดูข้อมูล
การเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก
ดูข้อมูล
การตัดต่อมลูกหมาก
ดูข้อมูล
ตรวจชิ้นเนื้อลูกอันฑะ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้วิธีส่องกล้อง
ดูข้อมูล
กำจัดนิ่วในท่อไต
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาระบบทางเดินปัสสาวะ
ดูข้อมูล
การทำหมันชาย
ดูข้อมูล
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ดูข้อมูล
เอ็นร้อยหวายฉีกขาด
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อเท้า
ดูข้อมูล
การรักษาข้อเท้าหัก
ดูข้อมูล
การกำจัดเนื้องอกกระดูกชนิดไม่ร้าย
ดูข้อมูล
รักษากระดูกหัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหัวแม่เท้าเอียง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดซินโดรมประสาทมือชา
ดูข้อมูล
เคอวิคอล เฟคเทอ ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การรักษากลุ่มภาวะเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะเอ็นผ่ามือหดรั้ง
ดูข้อมูล
การรักษากระดูกต้นขาหัก
ดูข้อมูล
การกำจัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อสะโพก
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อเข่า
ดูข้อมูล
การรักษาเข่าแตกหัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นหัวเข่า (ACL)
ดูข้อมูล
เลเทอรอล รีลิส ออฟ เดอะ พาเทลลา
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคกระดูกพรุน
ดูข้อมูล
การรักษาลูกสะบ้าหลุด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นข้อไหล่ฉีก
ดูข้อมูล
การรักษาอาการปวดตะโพก
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อไหล่
ดูข้อมูล
ซ่อมเอ็นไหล่
ดูข้อมูล
เปลี่ยนไหล่
ดูข้อมูล
เอสแอลเอพี เทียร์ รีแพร์
ดูข้อมูล
การรักษาปุ่มกระดูกด้านในข้อศอก
ดูข้อมูล
การรักษานิ้วล็อค
ดูข้อมูล
ผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
ดูข้อมูล
การตรวจทางสูตินรีเวชวิทยา
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษานรีเวช
ดูข้อมูล
ตรวจสอบกระดูกเชิงกราน
ดูข้อมูล
การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การใส่ห่วงอนามัย (IUD)
ดูข้อมูล
การขูดมดลูก
ดูข้อมูล
การทำหมันหญิง
ดูข้อมูล
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ดูข้อมูล
การตัดรังไข่ทั้งสองข้างออก
ดูข้อมูล
การกำจัดถุงน้ำรังไข่
ดูข้อมูล
การกำจัดเนื้องอกรังไข่
ดูข้อมูล
การรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ดูข้อมูล
การผ่าตัดลอกเนื้องอกมดลูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดแก้หมันหญิง
ดูข้อมูล
การรักษาซีสต่อมบาร์โธลิน
ดูข้อมูล
ตัดชิ้นเนื้อเต้านม
ดูข้อมูล
ตรวจเต้านม
ดูข้อมูล
ตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก
ดูข้อมูล
การจี้ไฟฟ้าปากมดลูก
ดูข้อมูล
การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย
ดูข้อมูล
การตรวจปากมดลูก ช่องคลอด
ดูข้อมูล
จัดการกระเพาะปัสสาวะหย่อน
ดูข้อมูล
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมดลูก
ดูข้อมูล
ซ่อมอุ้งเชิงกราน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมดลูกหย่อน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดช่องคลอดส่วนบนหย่อน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
ดูข้อมูล
การตรวจทางสูตินรีเวชวิทยา
ดูข้อมูล
รักษาสิว
ดูข้อมูล
การศัลยกรรมขัดผิวหนัง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคผิวหนัง
ดูข้อมูล
การประเมิน โมล แอนด์ สกิน
ดูข้อมูล
กำจัดไฝ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ดูข้อมูล
ผ่าตัดพิสูจน์ชิ้นเนื้อผิวหนัง
ดูข้อมูล
กำจัดติ่งเนื้อผิวหนัง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาผู้ที่เกิดมามีสองเพศ
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดลม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักแบบปรับได้
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง
ดูข้อมูล
การตรวจกล่องเสียงผ่านทางปากหรือจมูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดโพรงกระดูกมาสตอยด์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปะแก้วหู
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเยื่อแก้วหู
ดูข้อมูล
กำจัดริดสีดวงจมูก
ดูข้อมูล
การฟื้นฟูกระดูกหู 3 ชิ้น
ดูข้อมูล
ผนังกั้นช่องจมูกคด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดไซนัส
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมหยุดหายใจขณะหลับ
ดูข้อมูล
การสแกนต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดต่อมทอนซิล
ดูข้อมูล
ผ่าตัดเทอร์บิเนต
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ UCT Private Academic Hospital

แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

johannes schutte

16 October 2017
Excellent Hospital with very professional staff and highly qualified Professors Very neat and building has been well looked after.
Michelle Singer

30 June 2017
What a blessing that this hospital has Dr Jacques Scherman on their team of Doctors! The "TAVI" procedure that Dr Scherman and his team performed on my father 84 year old father, Mr Harry Singer, on15/03/2017, was a huge success. Beats open heart surgery hands down! Well done team, and may you give many more patients a new lease on life!
Louisa Meyer

14 June 2017
I saw the happy faces of the boy who received ears and his family on the TV news last night. Priceless!

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

Coming Soon

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง UCT Private Academic Hospital

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับUCT Private Academic Hospital นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น