ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
ขอใบเสนอราคา
9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact us
$ ขอใบเสนอราคา
Myocardial Viability Testing - Im Neuenheimer Feld, ไฮเดลเบิร์ก

จุดเด่นของ Heidelberg University Hospital

ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ที่ Heidelberg University Hospital

Heidelberg University Hospital is one of the best Hospitals in Germany and has more than 40 specialized clinical departments. The Hospital provides a higher standard of medical care which is guaranteed by our world-renowned professors, distinguished physicians and superb nursing staff. The Hospital is constantly developing new methods of diagnosis and treatment and is at the forefront of biomedical science for the benefit of all patients.

The facility hosts many specialist units, including Cardiology, Dental, Dermatology, ENT, General Surgery, Neurology, Obstetrics & Gynecology, Oncology, Ophthalmology, Orthopedic, Plastic Surgery and Urology.

The hospital adheres to the highest standards in quality and care. For this reason, it is hugely popular among local patients and medical tourists alike.

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักสำหรับครอบครัว
ฟรีไวไฟ
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
ล่ามแปลภาษา
ซักรีด
การนำเที่ยวในท้องถิ่น
การขนส่งในท้องถิ่น
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ประกันการเดินทางเพื่อการแพทย์
ห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
ที่จอดรถ
ร้านขายยา
โทรศัพท์
ห้องส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การอำนวยความสะดวกด้านศาสนา
สามารถขออาหารพิเศษได้
แปลภาษา
ทีวี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาที่ Heidelberg University Hospital

ดูแลการบาดเจ็บในเด็ก
ดูข้อมูล
ฟื้นฟูการบาดเจ็บไขสันหลัง
ดูข้อมูล
ผ่าตัดต้อกระจก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคจอประสาทตาลอก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคต้อหิน
ดูข้อมูล
เลเซอร์ตา (LASEK)
ดูข้อมูล
เลเซอร์ตา (เลสิค)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาด้านจักษุวิทยา
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษากุมารศัลยศาสตร์
ดูข้อมูล
ฝากครรภ์ (ANC)
ดูข้อมูล
การรักษาซีสต่อมบาร์โธลิน
ดูข้อมูล
ตัดชิ้นเนื้อเต้านม
ดูข้อมูล
การบันทึกการเต้นของหัวใจ (CTG)
ดูข้อมูล
ตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก
ดูข้อมูล
การจี้ไฟฟ้าปากมดลูก
ดูข้อมูล
การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย
ดูข้อมูล
การผ่าตัดคลอด
ดูข้อมูล
จัดการกระเพาะปัสสาวะหย่อน
ดูข้อมูล
การขูดมดลูก
ดูข้อมูล
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ดูข้อมูล
การทำหมันหญิง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาเรื่องทารกในครรภ์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดทารกในครรภ์
ดูข้อมูล
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
ดูข้อมูล
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ดูข้อมูล
การตรวจทางสูตินรีเวชวิทยา
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษานรีเวช
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง
ดูข้อมูล
การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมดลูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดผ่านกล้อง
ดูข้อมูล
ไฮเทอร์โรสอนอกราฟฟี
ดูข้อมูล
ตรวจสอบวัยหมดประจำเดือน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดลอกเนื้องอกมดลูก
ดูข้อมูล
การตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ (NT Scan)
ดูข้อมูล
การตัดรังไข่ทั้งสองข้างออก
ดูข้อมูล
การกำจัดถุงน้ำรังไข่
ดูข้อมูล
การกำจัดเนื้องอกรังไข่
ดูข้อมูล
การตรวจเชื้อแปปสเมียร์
ดูข้อมูล
เพลวิค แอดฮิสสิโอลิสิส
ดูข้อมูล
ตรวจสอบกระดูกเชิงกราน
ดูข้อมูล
การกระตุ้นอุ้งเชิงกรานด้วยกระแสไฟฟ้า
ดูข้อมูล
ซ่อมอุ้งเชิงกราน
ดูข้อมูล
การใส่ห่วงพยุงในช่องคลอด
ดูข้อมูล
อัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์
ดูข้อมูล
การให้คำปรึกษาก่อนคลอด
ดูข้อมูล
พรีสาคราว นีเรคโทมี
ดูข้อมูล
การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดแก้หมันหญิง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมดลูกหย่อน
ดูข้อมูล
จี้ทำลายเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมดลูก
ดูข้อมูล
เวอร์จินอล ไซด์เบิร์ด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดช่องคลอดส่วนบนหย่อน
ดูข้อมูล
ขจัดช่องคลอดมดลูกและเนื้อเยื่อที่อยู่ติดกัน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
ดูข้อมูล
ตัดชิ้นเนื้อช่องคลอด
ดูข้อมูล
การรักษาผิวแคมช่องคลอด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการผ่าตัดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ดูข้อมูล
การรักษาอาการเจ็บหน้าอก
ดูข้อมูล
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะหลอดเลือดแข็ง
ดูข้อมูล
การปิดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (ASD)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดผนังกั้นห้องหัวใจ
ดูข้อมูล
การรักษารูรั่วของผนังกั้นห้องหัวใจห้องบนและล่าง (AVSD)
ดูข้อมูล
การผ่าตัด Bentall
ดูข้อมูล
รักษาโรคหัวใจแอมีลอยโดซิส
ดูข้อมูล
การประเมินการเต้นของหัวใจ
ดูข้อมูล
รักษาโรคหอบหืด
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเครื่อง MRI
ดูข้อมูล
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ดูข้อมูล
การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ CRT
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคหัวใจ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
ดูข้อมูล
การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ
ดูข้อมูล
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
ดูข้อมูล
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและการประเมินการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
ดูข้อมูล
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ (CAD)
ดูข้อมูล
โคโรนารี สตีล ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
คอกซักกิวิรัส อินดิว คาร์ดิโอมีโอพาที ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การจี้ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วด้วยความเย็น
ดูข้อมูล
รักษาหัวใจวายชนิดที่การคลายตัวผิดปกติ
ดูข้อมูล
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ดูข้อมูล
รักษาโรคดูโรซีส
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์หรือเอคโค่
ดูข้อมูล
อิเซ็นเม็นเจอร์ซินโดรม ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การตรวจคลื่นไฟฟ้า ECG หรือ EKG
ดูข้อมูล
การตรวจระบบไฟฟ้าหัวใจ EPS
ดูข้อมูล
เอนโดคาร์เดียล ไฟโบรอีลาสโตซิส ทรีทเม้นท์ (EFE)
ดูข้อมูล
การรักษาเยื่อบุหัวใจอักเสบ
ดูข้อมูล
การรักษา ไจแอนท์ เซลล์ ไมโอคาร์ดิทิส
ดูข้อมูล
การรักษาหัวใจเต้นผิดปกติโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหัวใจ
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกหัวใจ
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ดูข้อมูล
รักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายมาก
ดูข้อมูล
การฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (ICD)
ดูข้อมูล
การใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ
ดูข้อมูล
รักษาโรคคีซาน
ดูข้อมูล
รักษาโรคโคนิสซินโดรม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหัวใจที่มีแผลขนาดเล็ก (MIDCAB)
ดูข้อมูล
ซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล
ดูข้อมูล
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมาตั้งแต่กำเนิด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ดูข้อมูล
ตรวจภาวะเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (MPI)
ดูข้อมูล
ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
ดูข้อมูล
รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ดูข้อมูล
การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียม
ดูข้อมูล
รักษาการอักเสบทั้งหัวใจ
ดูข้อมูล
ปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA)
ดูข้อมูล
เจาะถุงหุ้มหัวใจ
ดูข้อมูล
การรักษาเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ดูข้อมูล
การประเมินผลก่อนการผ่าตัด
ดูข้อมูล
ใส่สายสวนหัวใจด้านขวา
ดูข้อมูล
การรักษาความดันโลหิตสูงด้วย Renal Denervation
ดูข้อมูล
การตรวจสวนหัวใจห้องขวา
ดูข้อมูล
การรักษาโรครอมเฮลด์ ซินโดรม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคโซน ซินโดรม
ดูข้อมูล
ภาวะเจ็บเค้นหน้าอกเรื้อรัง (SCAD)
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECG)
ดูข้อมูล
ผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว (TOF)
ดูข้อมูล
ผ่าตัดโรคขั้วหัวใจสลับกัน (TGA)
ดูข้อมูล
เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชนิดชั่วคราว
ดูข้อมูล
การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
ดูข้อมูล
รักษากล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาด
ดูข้อมูล
ทริคัสพิด แอทเรเซีย ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การตรวจด้วยเครื่องอุลตราฟาสต์ CT Scan
ดูข้อมูล
รักษาผนังหัวใจโป่งพอง
ดูข้อมูล
ปิดโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (VSD)
ดูข้อมูล
ฉีดสีเข้าโพรงสมอง
ดูข้อมูล
การรักษาความผิดปกติของต่อมหมวกไต
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ดูข้อมูล
ซ่อมหลอดเลือดสมองโป่ง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเนื้องอกสมอง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคสมองผิดปกติ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคที่รอยต่อกะโหลกศีรษะปิดเร็วก่อนกำหนด
ดูข้อมูล
ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
ดูข้อมูล
การซ่อมแซมเยื่อหุ้มสมองหรือไขสันหลังชั้นดูรา
ดูข้อมูล
การผ่าตัดรักษาเลือดออกบริเวณเหนือเยื่อหุ้มสมอง (EDH)
ดูข้อมูล
กำจัดเนื้องอกเกลีย
ดูข้อมูล
การรักษาโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเพื่อแยกเส้นเลือดที่กดทับเส้นประสาทออก (MVD)
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมซ่อมเส้นประสาท
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมซ่อมเส้นประสาท
ดูข้อมูล
กำจัดเนื้องอกต่มใต้สมอง
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมฐานกะโหลกศีรษะ
ดูข้อมูล
การรักษากะโหลกร้าว
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง (SAH)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (SDH)
ดูข้อมูล
การรักษาการบาดเจ็บที่สมอง
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายไต (ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคอัลไซเมอร์
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)
ดูข้อมูล
การรักษาโรคอัมพาตใบหน้า
ดูข้อมูล
การรักษาโรครากประสาทขา
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะสมองพิการ
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะสมองเสื่อม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคลมชัก
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคฮันติงตัน
ดูข้อมูล
การรักษาไมเกรน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาประสาทวิทยา
ดูข้อมูล
การะงับความเจ็บปวด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคหลอดเลือดสมอง
ดูข้อมูล
การรักษาคอเอียง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายตับ
ดูข้อมูล
การตัดตับอ่อน
ดูข้อมูล
การรักษาซีสตับอ่อน, ถุงน้ำ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ
ดูข้อมูล
การตัดต่อมอะดีนอยด์
ดูข้อมูล
ประสาทหูเทียม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง
ดูข้อมูล
การตรวจกล่องเสียงผ่านทางปากหรือจมูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปะแก้วหู
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเยื่อแก้วหู
ดูข้อมูล
การผ่าตัดไซนัส
ดูข้อมูล
การสแกนต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาผู้ที่เกิดมามีสองเพศ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดลม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมหมวกไต
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งทวารหนัก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งในเซลล์ผนังหลอดเลือดแดง
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกสมอง
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งเนื้อเยื้ออ่อน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งบลาสโตมา
ดูข้อมูล
การฝังแร่กัมมันตรังสี
ดูข้อมูล
เบรนซิสเต็มไกลโอมาทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
รักษามะเร็งเต้านม
ดูข้อมูล
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ดูข้อมูล
รักษาโรคต่อมน้ำเหลืองโต
ดูข้อมูล
รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระบบประสาทส่วนกลาง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
ดูข้อมูล
ยาเคมีบำบัด
ดูข้อมูล
การรักษาชิ้นเนื้อและขูดมดลูก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งกระดูก
ดูข้อมูล
รักษาโรคโครโดม่า
ดูข้อมูล
รักษาเนื้องอกของคอรอยด์เพลกซัส
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้
ดูข้อมูล
รักษาเครนิโอฟาริงจิโอมา
ดูข้อมูล
การรักษาโดยการฉายแสงรังสี
ดูข้อมูล
รักษาเนื้องอก ไดเซ็มไบรพลาสติก นีโรพิเทอร์เรียล
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกสมองเด็ก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งสมองและไขสันหลังอักเสบ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดี
ดูข้อมูล
แกงกลิโลกลิโลม่า ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกเจิมเซลล์ (GCT)
ดูข้อมูล
การรักษาการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก (GCT)
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งกลัยโอบลาสโตมา
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ
ดูข้อมูล
การทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มสูง (HIFU)
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
การบำบัดภาวะตัวร้อนเกิน
ดูข้อมูล
ภูมิคุ้มกันบำบัด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งด้วยไอออนบีม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งไต
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งตับ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งปอด
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งเต้านมชาย
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งในสมอง
ดูข้อมูล
เมดูโลบราสโทมา ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การรักษาโรคเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดจากต่อมเหงื่อ
ดูข้อมูล
มิกซ์ ไกลโอมาร์ ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การผ่าตัดโรคมะเร็งผิวหนัง
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา
ดูข้อมูล
การรักษาโรคเลือด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน
ดูข้อมูล
รักษาโรคโอลิโกเด้นโดรไกลโอมา
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคมะเร็ง
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งในช่องปาก
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกในกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งของกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งรังไข่
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกบริเวณปอดกลีบบน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน
ดูข้อมูล
การรักษาเซลล์มะเร็งตับอ่อน
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งไซนัสและโพรงจมูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกสมอง
ดูข้อมูล
พลาสมาซีโทมา ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกประสาทส่วนกลาง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ดูข้อมูล
การบำบัดรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งด้วยรังสีศัลยกรรม
ดูข้อมูล
รังสีบำบัด
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการรักษาด้วยรังสี
ดูข้อมูล
การให้เคมีทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งจอตาในเด็ก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งกล้ามเนื้อลาย
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกของเซลล์เนื้อเยื่อที่ปลอกประสาท
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมโรคมะเร็งผิวหนัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้เล็ก
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
ดูข้อมูล
การรักษาเนื้องอกไขสันหลัง
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
การรักษา Teratoma
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งอัณฑะ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทมัส
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งแพร่กระจาย โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ (CUP)
ดูข้อมูล
การรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ดูข้อมูล
รักษาเนื้องอกคาร์ซินอยด์ระบบทางเดินอาหาร
ดูข้อมูล
รักษาเนื้องอกสโตรมอลระบบทางเดินอาหาร
ดูข้อมูล
การรักษามะเร็งซาร์โคมามดลูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งช่องคลอด
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดวิธี Whipple
ดูข้อมูล
การรักษาโรคมะเร็งไตในเด็ก
ดูข้อมูล
โรคไส้ติ่ง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดนื้องอกเต้านม
ดูข้อมูล
ซ่อมไส้เลื่อน
ดูข้อมูล
การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
กำจัดต่อมน้ำเหลือง
ดูข้อมูล
การตัดเต้านม
ดูข้อมูล
อาเทอร์เรียเว็นนัส ฟิสทูลา ฟอร์ ไดอาลี่สิส
ดูข้อมูล
การส่องกล้องหลอดลม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคซิสติก ไฟโบรซิส
ดูข้อมูล
ปลูกถ่ายไขกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษาซินโดรมมาร์แฟน
ดูข้อมูล
การตรวจสุขภาพ
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ดูข้อมูล
เอ็นร้อยหวายฉีกขาด
ดูข้อมูล
การรักษาข้อต่ออโครมิโอคลาวิคิวลาร์
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อเท้า
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้า
ดูข้อมูล
แขนขาเทียม
ดูข้อมูล
การกำจัดเนื้องอกกระดูกชนิดไม่ร้าย
ดูข้อมูล
รักษากระดูกหัก
ดูข้อมูล
รักษากระดูกหัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหัวแม่เท้าเอียง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดซินโดรมประสาทมือชา
ดูข้อมูล
การรักษาเท้าปุก
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง
ดูข้อมูล
การรักษากลุ่มภาวะเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ
ดูข้อมูล
การรักษาข้อศอกหลุด
ดูข้อมูล
การรักษาสะโพกหลุด
ดูข้อมูล
การรักษาภาวะเอ็นผ่ามือหดรั้ง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอก
ดูข้อมูล
การรักษากระดูกต้นขาหัก
ดูข้อมูล
การกำจัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเยื่อหุ้มข้อมือ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมือ
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อสะโพก
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมกระดูกสะโพกหัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
ดูข้อมูล
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อเข่า
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมกระดูกอ่อนหัวเข่า
ดูข้อมูล
การรักษาเข่าแตกหัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นหัวเข่า (ACL)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นหัวเข่า (PCL)
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหัวเข่า
ดูข้อมูล
เลเทอรอล รีลิส ออฟ เดอะ พาเทลลา
ดูข้อมูล
ตัดอวัยวะแขนขา
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
ผ่าตัดเอ็นสะบ้าด้านในฉีกขาด (MPFL)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาศัลยกรรมกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคกระดูกพรุน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดซ่อมข้อเทียมใหม่
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นข้อไหล่ฉีก
ดูข้อมูล
การรักษาอาการปวดตะโพก
ดูข้อมูล
ซ่อมเส้นเอ็น
ดูข้อมูล
การรักษาปุ่มกระดูกด้านในข้อศอก
ดูข้อมูล
แทร๊พเพ็ด เนิฟ ทรีทเม้นท์
ดูข้อมูล
การรักษาเอ็นร้อยหวายอักเสบ
ดูข้อมูล
การรักษานิ้วล็อค
ดูข้อมูล
อัลน่าร์เนิฟ ดีคอมเพรสชั่น
ดูข้อมูล
ผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
ดูข้อมูล
การเปลี่ยนใส่หมอนรองกระดูกเทียม
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้านหน้าออก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
ดูข้อมูล
อินทราดิสคอล อเล็กโทรเทอมิค เทอราพี
ดูข้อมูล
การฉีดซีเมนต์เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม
ดูข้อมูล
การรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อมแบบไม่ผ่าตัด ด้วยคลื่นวิทยุ
ดูข้อมูล
นูเคิลโอโทมี
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
ดูข้อมูล
ส่องกล้องตรวจในข้อกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
การรักษาเส้นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
สไปนอล เฮมาโทมา ทรีทเมนท์
ดูข้อมูล
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
ดูข้อมูล
สปอนดีโลลิสเทอสิส สเตบิลลิเซชั่น
ดูข้อมูล
รักษาไขสันหลังถูกดึงรั้งซินโดรม
ดูข้อมูล
ฉีดซีเมนต์เสริมโครงกระดูกสันหลัง
ดูข้อมูล
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD)
ดูข้อมูล
การสแกนด้วยสารกัมมันตรังสี
ดูข้อมูล
การผสมเทียม
ดูข้อมูล
การเจาะเปลือกตัวอ่อน
ดูข้อมูล
การย้ายตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสต์
ดูข้อมูล
การตรวจวินิจฉัย
ดูข้อมูล
การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่
ดูข้อมูล
การแก้ไขปัญหาเซลล์ไข่
ดูข้อมูล
การแช่แข็งตัวอ่อน
ดูข้อมูล
การวิเคราะห์ความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกในการฝังตัว
ดูข้อมูล
รักษาภาวะการเจริญพันธุ์
ดูข้อมูล
การทดสอบฮอร์โมน
ดูข้อมูล
การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ (HSG)
ดูข้อมูล
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
ดูข้อมูล
แก้ปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก (ICSI)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการทำเด็กหลอดแก้ว
ดูข้อมูล
การตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGD)
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ดูข้อมูล
การวิเคราะห์น้ำอสุจิ
ดูข้อมูล
การเก็บสเปิร์ม
ดูข้อมูล
การแช่แข็งอสุจิ
ดูข้อมูล
เทสทิคูลา ไบโอฟรี ไคโอพรีเซอร์เวชั่น
ดูข้อมูล
ใส่สายสวนผ่านทางท่อนำไข่
ดูข้อมูล
ระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก
ดูข้อมูล
การตัดต่อมลูกหมาก
ดูข้อมูล
รักษาโรคมาลาเรีย
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาเวชศาสตร์เขตร้อน
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ Heidelberg University Hospital

Prof. Dr. med. Andreas Kulozik
Prof. Dr. med. Andreas Kulozik
มะเร็งและเนื้องอก กุมารเวชศาสตร์
Prof. Dr. med. Anthony D. Ho
Prof. Dr. med. Anthony D. Ho
มะเร็งและเนื้องอก โรคข้อและรูมาติสซั่ม
Prof. Dr. med. Markus A. Weigand
Prof. Dr. med. Markus A. Weigand
การวางยาชาหรือยาสลบ
Prof. Dr. med. Matthias Karck
Prof. Dr. med. Matthias Karck
โรคหัวใจและหลอดเลือด
Prof. Dr. med. Hugo Katus
Prof. Dr. med. Hugo Katus
โรคหัวใจและหลอดเลือด
Prof. Dr. med. Alexander Enk
Prof. Dr. med. Alexander Enk
โรคผิวหนัง
Prof. Dr. med. Peter Nawroth
Prof. Dr. med. Peter Nawroth
ระบบต่อมไร้ท่อ
Prof. Dr. med. Wolfgang Stremmel
Prof. Dr. med. Wolfgang Stremmel
ระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ
Prof. Dr. med. Georg F. Hoffmann
Prof. Dr. med. Georg F. Hoffmann
ระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคไต ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์
Prof. Dr. med. Markus W. B
Prof. Dr. med. Markus W. B
ศัลยกรรมทั่วไป
Prof. Dr. med. Thomas Strowitzki
Prof. Dr. med. Thomas Strowitzki
สูตินรีเวช
Prof. Dr. med. Christof Sohn
Prof. Dr. med. Christof Sohn
สูตินรีเวช
Prof. Dr. med. Peter K. Plinkert
Prof. Dr. med. Peter K. Plinkert
ระบบหู คอ จมูก ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ
Prof. Dr. med. Felix Herth
Prof. Dr. med. Felix Herth
Prof. Dr. med. J
Prof. Dr. med. J
ผ่าตัดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
Prof. Dr. med. Johannes P
Prof. Dr. med. Johannes P
เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
Prof. Dr. med. Martin Bendszus
Prof. Dr. med. Martin Bendszus
ประสาทวิทยา
Prof. Dr. med. Andreas Unterberg
Prof. Dr. med. Andreas Unterberg
ศัลยกรรมประสาท
Prof. Dr. med. Uwe Haberkorn
Prof. Dr. med. Uwe Haberkorn
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Prof. Dr. med. Dirk J
Prof. Dr. med. Dirk J
มะเร็งและเนื้องอก
Prof. Dr. med. Michael Thomas
Prof. Dr. med. Michael Thomas
มะเร็งและเนื้องอก
Prof. Dr. med. Wolfgang Wick
Prof. Dr. med. Wolfgang Wick
มะเร็งและเนื้องอก
Prof. Dr. med. Gerd U. Auffarth
Prof. Dr. med. Gerd U. Auffarth
จักษุวิทยา
Prof. Dr. med. Volker Ewerbeck
Prof. Dr. med. Volker Ewerbeck
ศัลยกรรมกระดูก
Prof. Dr. med. Matthias Gorenflo
Prof. Dr. med. Matthias Gorenflo
กุมารเวชศาสตร์
Dr. med. Patrick G
Dr. med. Patrick G
กุมารเวชศาสตร์
Prof. Dr. med. Wolfgang Herzog
Prof. Dr. med. Wolfgang Herzog
Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor
Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor
Prof. Dr. med. J
Prof. Dr. med. J
Prof. Dr. med. Norbert Weidner
Prof. Dr. med. Norbert Weidner
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
Prof. Dr. med. Hendrik Dienemann
Prof. Dr. med. Hendrik Dienemann
ศัลยกรรมทรวงอก
Prof. Dr. med. Gerhard Schmidmaier
Prof. Dr. med. Gerhard Schmidmaier
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
Prof. Dr. med. Markus Hohenfellner
Prof. Dr. med. Markus Hohenfellner
ระบบทางเดินปัสสาวะ
Prof. Dr. med. Dittmar B
Prof. Dr. med. Dittmar B
โรคหลอดเลือด
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

Malteser Bobby Köver

23 October 2018
Very good and competent doctors. We felt very well and were well advised. Hygiene was great Food was very good. Wonderful staff a big compliment to all carers !!! You are all doing a great job
Christian Singer

01 October 2018
Waiting times despite appointments are utopian ... There would be no appointment, with such waiting times. Otherwise, I am very satisfied with the surgery and the performance of the doctors there. All very nice and friendly, the surgery is very clean and very modern. There are other hospitals that are resting in time.
Petra Jacob

04 June 2018
I was in the emergency room on 23.4.2018 and was operated on 24.4.2018 the doctors have saved my life I would like to thank you from the bottom of my heart for the loving treatment and yes I had to wait for the emergency room so does not mean otherwise emergency room Anyway, I had a nice stay of 14 days thank you very much for everything
Mathias Gärtner

03 June 2018
Was totally satisfied with the clinic
Game Master100

31 October 2017
The best hospital in the world

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

Coming Soon

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง Heidelberg University Hospital

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับHeidelberg University Hospital นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น