OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

รหัสการรักษา: ME4-80
การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง
$10,311
$ 10,311
Gastric Sleeve - Av Terranova, Guadalajara

จุดเด่นของ OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง ที่ OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

Specialist Bariatric facility, the OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic handles thousands of medical tourists and domestic patients each year. Surgeries are performed in the Puerta de Hierro Medical Center, Guadalajara.

With their own dedicated patient coordinator, the clinic performs a range of surgeries on foreign patients, including gastric band / bypass, gastric balloon and even more general surgeries. Airport pick up and drop off is included and the coordinator can arrange hotel bookings.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ฟรีไวไฟ
บริการจองโรงแรม
การนำเที่ยวในท้องถิ่น
การขนส่งในท้องถิ่น
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ร้านขายยา
ห้องส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แปลภาษา

การรักษาที่ OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

ผ่าตัดถุงน้ำดี
ดูข้อมูล
ส่งกล้องผ่าตัดโรคกรดไหลย้อน
ดูข้อมูล
โรคไส้ติ่ง
ดูข้อมูล
ซ่อมไส้เลื่อน
ดูข้อมูล
การส่องกล้องวินิจฉัย
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน
ดูข้อมูล
การใส่บอลลูนในกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักแบบปรับได้
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

Dr. Enrique Vargas Maldonado
Dr. Enrique Vargas Maldonado
การวางยาชาหรือยาสลบ
Dr. Manuel Aceves Avalos
Dr. Manuel Aceves Avalos

Dr. Manuel Aceves Ávalos is a Bariatric Surgeon specialized in Advanced High Level Laparoscopy . It stands out for performing important surgical interventions such as Gastric Bypass, Gastric Sleeve, Laparoscopic Hiatal Hernia, Cholecystectomy and Laparoscopic Appendectomy, Endoscopy and Colonoscopy.

He graduated from the National Autonomous University of Mexico as a Surgeon , later concludes the specialty in General Surgery certified by the Ministry of Health , as well as the subspecialty in Digestive Surgery Surgery endorsed by the Mexican Council of Gastroenterology . It has a training in Robotic Surgery of the Online System Da Vinci Sistem.

His extensive experience of more than 35 years of experience has allowed him to be a member of multiple medical associations directed towards his specialty, as well as being General Director of the OLA Clinic (Obesity and Advanced Laparoscopy) where he is recognized as one of the best specialists in Bariatric Surgery of the state of Jalisco.

ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน
Dr. Elsa Sainz Gomez
Dr. Elsa Sainz Gomez
Dr. Arturo Martines Medrano
Dr. Arturo Martines Medrano
ศัลยกรรมทั่วไป
Dr. Jesus Raul Perez Gomez
Dr. Jesus Raul Perez Gomez
ศัลยกรรมทั่วไป
Dr Jose de Jesus Anaya Gomez
Dr Jose de Jesus Anaya Gomez
อายุรศาสตร์
Dr. Edgar Castilo Salas
Dr. Edgar Castilo Salas
อายุรศาสตร์
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

Coming Soon

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง OLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับOLA Obesity & Advanced Laparoscopic Surgery Clinic นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น