Dentalia Guadalajara

รหัสการรักษา: ME4-89
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ขอใบเสนอราคา
$ ขอใบเสนอราคา
Dentistry Consultation - Av Terranova, Guadalajara

จุดเด่นของ Dentalia Guadalajara

ให้คำปรึกษาทันตกรรม ที่ Dentalia Guadalajara

Dentalia Guadalajara is part of a national dentist chain in Mexico. They are dedicated to perfecting the newest dental care techniques and treatments to offer patients not only optimal oral health but extraordinary services at every visit.
They have competent dentists and receptionists that are fluent in English and accustomed to Medical Tourists. They claim that their services are up to 80% cheaper than the United States. Unlike dentists north of the border, consultations are completely free.
They have well trained specialists in multiple fields of dentistry. Maxillofacial surgery, orthodontics and endodontics are amongst their specialties.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
ฟรีไวไฟ
การประสานงานด้านประกันสุขภาพ
ล่ามแปลภาษา
การนำเที่ยวในท้องถิ่น
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ที่จอดรถ
ร้านขายยา
โทรศัพท์
ร้านอาหาร
แปลภาษา

การรักษาที่ Dentalia Guadalajara

เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
อุดฟัน
ดูข้อมูล
ขูดหินปูน
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันคุด
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันกรามชุดที่สาม
ดูข้อมูล
ซีทีสแกนฟัน
ดูข้อมูล
การขูดหินปูน และเกลารากฟัน
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
ไซนัสลิฟท์
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายกระดูก
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
จัดฟันแบบใส
ดูข้อมูล
ออลออนโฟร์
ดูข้อมูล
ออลออนซิก
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ Dentalia Guadalajara

Dr. Lorena Badial
Dr. Lorena Badial
การทำทันตกรรม กุมารเวชศาสตร์
Dr. Sergio Badial Palencia
Dr. Sergio Badial Palencia
การทำทันตกรรม
Dr. Patricia Landa Ju
Dr. Patricia Landa Ju
การทำทันตกรรม
Dr. Karina Maga
Dr. Karina Maga
การทำทันตกรรม
Dr. Ver
Dr. Ver
การทำทันตกรรม
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง Dentalia Guadalajara

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับDentalia Guadalajara นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น