La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

รหัสการรักษา: HU1-96
แพคเกจทันตกรรม
$101
$ 101
Dentistry Package - Budapest, Budapest

จุดเด่นของ La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

แพคเกจทันตกรรม ที่ La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre was established in 1997 and specializes in full dental rehabilitation and oral surgery and offers complete end-to-end patient care for a range of dental procedures.

All technical capability, expertise and knowledge are up to the highest world standards. The Clinic is on 3 levels, and they provide five surgeries and one operating room for patients. The levels are connected by elevator, which is convenient for the disable patients but also for those who are arriving with strollers

Their expertise covers the basics like checkups, cleaning and fillings to the more advanced crowns, implants, bridges, veneers, root canal surgery and whitening. It is a dental clinic, which brings together a team of experienced doctors who offer all dental procedures at affordable prices.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
ฟรีไวไฟ
บริการจองโรงแรม
ล่ามแปลภาษา
การนำเที่ยวในท้องถิ่น
การขนส่งในท้องถิ่น
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
โทรศัพท์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แปลภาษา
ทีวี

การรักษาที่ La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

แพคเกจทันตกรรม
ดูข้อมูล
ทันตกรรมชั่วคราว
ดูข้อมูล
ขูดหินปูน
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
ทำเดือยฟันและครอบฟัน
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
ซีทีสแกนฟัน
ดูข้อมูล
ผ่าตัดปลายรากฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันกรามชุดที่สาม
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายกระดูก
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การอุดฟันด้วยอินเลย์และออนเลย์
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ไซนัสลิฟท์
ดูข้อมูล
ใส่รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

Dr. Brigitta Balogh
Dr. Brigitta Balogh
การทำทันตกรรม
Dr. Ildiko Ficzere
Dr. Ildiko Ficzere
การทำทันตกรรม
Dr. Alexandra Gilicze
Dr. Alexandra Gilicze
การทำทันตกรรม
Dr. Adam Hollo
Dr. Adam Hollo
การทำทันตกรรม
Dr. Peter Jancsecz
Dr. Peter Jancsecz
การทำทันตกรรม
Dr. Katalin Molnar
Dr. Katalin Molnar
การทำทันตกรรม
Dr. Agnes Nemeth
Dr. Agnes Nemeth
การทำทันตกรรม
Dr. Andras Olariu
Dr. Andras Olariu
การทำทันตกรรม
Dr. Viktor Opyakin
Dr. Viktor Opyakin
การทำทันตกรรม
Dr. Zoltan Sarvari
Dr. Zoltan Sarvari
การทำทันตกรรม
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง La Porta Zugloi Dental and Implantology Centre

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับLa Porta Zugloi Dental and Implantology Centre นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น