British Hungarian Medical Service

รหัสการรักษา: HU1-645
การวางยาสลบหรือยาชา
ขอใบเสนอราคา
$ ขอใบเสนอราคา
Anesthesia - Budapest, Budapest

จุดเด่นของ British Hungarian Medical Service

การวางยาสลบหรือยาชา ที่ British Hungarian Medical Service

British-Hungarian Medical Service is a leader in providing dental services for visitors to Budapest. Although the service was initially created to specifically treat British patients, it has become a top location for tourists from across Europe to obtain dental and orthodontic services while in Hungary. They offer advanced, high quality, affordable dental consultation and aftercare and the surgery is equipped with the most up-to-date modern equipment including a CT scanner

The dental chairs are designed for the patient's comfort, and equipped with the latest technology for precision dentistry.

Patients can now opt for combined treatment in both London and Budapest according to their preference and convenience.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
บริการจองโรงแรม
ล่ามแปลภาษา
การนำเที่ยวในท้องถิ่น
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
แปลภาษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาที่ British Hungarian Medical Service

การถ่ายภาพรังสีนอกปาก (CBCT)
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
การรักษาสุขอนามัย
ดูข้อมูล
ขูดหินปูน
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
คัสตอม เม้าท์การ์ด
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
ทำเดือยฟันและครอบฟัน
ดูข้อมูล
ผ่าตัดปลายรากฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันกรามชุดที่สาม
ดูข้อมูล
การอุดฟันด้วยอินเลย์และออนเลย์
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
ไซนัสลิฟท์
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายกระดูก
ดูข้อมูล
ใส่รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ออลออนโฟร์
ดูข้อมูล
จัดฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การพิมพ์ฟัน
ดูข้อมูล
เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล
ทันตกรรมชั่วคราว
ดูข้อมูล
การระงับประสาท
ดูข้อมูล
การวางยาสลบหรือยาชา
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ British Hungarian Medical Service

Dr. Zsuzsanna Roland
Dr. Zsuzsanna Roland
การวางยาชาหรือยาสลบ
Dr. Andrea Lukacs
Dr. Andrea Lukacs
การวางยาชาหรือยาสลบ
Dr. Attila Halasz
Dr. Attila Halasz
การทำทันตกรรม ผ่าตัดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
Dr. Balazs Kozik
Dr. Balazs Kozik
การทำทันตกรรม
Dr. Agnes Holler
Dr. Agnes Holler
การทำทันตกรรม
Dr. Janos Schmidt
Dr. Janos Schmidt
การทำทันตกรรม
Dr. Krisztina Zoltan
Dr. Krisztina Zoltan
การทำทันตกรรม
Viktoria Vicze
Viktoria Vicze
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง British Hungarian Medical Service

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับBritish Hungarian Medical Service นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น