• 2523เปิดให้บริการเมื่อ
2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact us

จุดเด่นของ Nair Dental Surgery

Nair Dental Surgery ใน กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

Nair Dental strives to provide high quality dentistry in a warm and comfortable environment, utilising modern technology and clinical experience to provide the best possible treatments for our patients.

It’s practices on Jalan Masjid India and Jalan Tun Sambanthan, Brickfields are led by Dr Divakaran Nair and Dr Naveen Divakaran. They work closely with a group of specialists in the fields of Orthodontics and Oral Surgery who are supported by highly qualified technicians.

We look forward to meeting you in person, and starting with a consultation to build a customised and affordable dental plan that matches your specific needs.

สิ่งอำนวยความสะดวก

ฟรีไวไฟ
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ที่จอดรถ

การรักษาที่ Nair Dental Surgery

เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
ทันตกรรมชั่วคราว
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
การขูดหินปูน และเกลารากฟัน
ดูข้อมูล
เจาะฝีที่ฟัน
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
คัสตอม เม้าท์การ์ด
ดูข้อมูล
ทำเดือยฟันและครอบฟัน
ดูข้อมูล
การอุดฟันด้วยอินเลย์และออนเลย์
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันคุด
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
จัดฟัน
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ Nair Dental Surgery

Dr. Divakaran Nair
Dr. Divakaran Nair
การทำทันตกรรม
Dr. Naveen Divakaran
Dr. Naveen Divakaran
การทำทันตกรรม
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

Coming Soon

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง Nair Dental Surgery

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับNair Dental Surgery นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น