LivingWell Dental Group

รหัสการรักษา: M1-230
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ขอใบเสนอราคา
$ ขอใบเสนอราคา
Dentistry Consultation - KL City, Kuala Lumpur

จุดเด่นของ LivingWell Dental Group

ให้คำปรึกษาทันตกรรม ที่ LivingWell Dental Group

Livingwell Dentistry is Malaysia’s leading player in general and cosmetic dentistry for clients at the top end of the market. Clients at Livingwell Dentistry undergo treatment in a specially designed spa setting.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
ฟรีไวไฟ
บริการจองโรงแรม
การขนส่งในท้องถิ่น
โทรศัพท์
ห้องส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย
ทีวี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาที่ LivingWell Dental Group

การประยุกต์ใช้ฟลูออไร
ดูข้อมูล
การพิมพ์ฟัน
ดูข้อมูล
เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
การเคลือบหลุมร่องฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
ฟันขัด
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
เครื่องประดับฟัน
ดูข้อมูล
พัลโพโตมี
ดูข้อมูล
เครื่องมือกันฟันล้ม
ดูข้อมูล
ทำเดือยฟันและครอบฟัน
ดูข้อมูล
การขูดหินปูน และเกลารากฟัน
ดูข้อมูล
ขูดหินปูน
ดูข้อมูล
เจาะฝีที่ฟัน
ดูข้อมูล
คลองรากฟัน
ดูข้อมูล
การตัดปลายรากฟัน
ดูข้อมูล
อุดฟัน
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
การถอนฟันคุด
ดูข้อมูล
รักษาโรคออรัล ซีส
ดูข้อมูล
คัสตอม เม้าท์การ์ด
ดูข้อมูล
รีเทนเนอร์
ดูข้อมูล
ผ่าตัดปลายรากฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันกรามชุดที่สาม
ดูข้อมูล
ศัลยกรรมปริทันต์
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การอุดฟันด้วยอินเลย์และออนเลย์
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
จัดฟัน
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
จัดฟันแบบใส
ดูข้อมูล
จัดฟันด้านใน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ LivingWell Dental Group

Dr. Sean Paul
Dr. Sean Paul
การทำทันตกรรม
Dr. Fatimah Arshad
Dr. Fatimah Arshad
การทำทันตกรรม
Dr. Ahmad Daood
Dr. Ahmad Daood
การทำทันตกรรม
Dr. Resha Malik
Dr. Resha Malik
การทำทันตกรรม
Dr. Alexander Mattackel
Dr. Alexander Mattackel
การทำทันตกรรม
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

Coming Soon

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง LivingWell Dental Group

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับLivingWell Dental Group นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น