Alexander Hohn

รหัสการรักษา: BP5-46
การวางยาสลบหรือยาชา
ขอใบเสนอราคา
$ ขอใบเสนอราคา
Anesthesia - R Real Grandeza, Rio de Janeiro

จุดเด่นของ Alexander Hohn

การวางยาสลบหรือยาชา ที่ Alexander Hohn

The Alexander Hohn clinic has been serving patients in Brazil for 25 years and their expertise covers the basics like checkups, cleaning and fillings to the more advanced crowns, implants, bridges, veneers, root canal surgery and whitening.

Each Treatment room is designed so that it has a welcoming atmosphere, allowing patients to relax.

The clinic brings together a team of experienced doctors who offer all dental procedures at affordable prices.

สิ่งอำนวยความสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาที่ Alexander Hohn

การวางยาสลบหรือยาชา
ดูข้อมูล
เอ็กซเรย์ฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟัน
ดูข้อมูล
การขูดหินปูน และเกลารากฟัน
ดูข้อมูล
การอุดฟัน
ดูข้อมูล
การถอนฟันกรามชุดที่สาม
ดูข้อมูล
การถอนฟันคุด
ดูข้อมูล
การตัดแต่งเหงือก
ดูข้อมูล
การตัดแบ่งฟัน
ดูข้อมูล
รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
การอุดฟันด้วยอินเลย์และออนเลย์
ดูข้อมูล
สะพานฟัน
ดูข้อมูล
ครอบฟัน
ดูข้อมูล
การผ่าตัดแก้ไขพังผืด
ดูข้อมูล
การฟอกสีฟัน
ดูข้อมูล
การเคลือบฟันเทียมด้วยแผ่นวัสดุบาง ๆ
ดูข้อมูล
การตกแต่งสันเหงือก
ดูข้อมูล
การปลูกถ่ายกระดูก
ดูข้อมูล
ไซนัสลิฟท์
ดูข้อมูล
ทำฟันปลอม
ดูข้อมูล
ใส่รากฟันเทียม
ดูข้อมูล
ออลออนโฟร์
ดูข้อมูล
ออลออนซิก
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรมความงาม
ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพฟัน
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาทันตกรรม
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ Alexander Hohn

Dr. Alexander Hohn
Dr. Alexander Hohn
Dr. Carla Regina Franco Ferreira Hohn
Dr. Carla Regina Franco Ferreira Hohn
แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง Alexander Hohn

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับAlexander Hohn นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น