International Hospital Center of Tunisia

รหัสการรักษา: TUT1-2025
การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร
$6,885
$ 6,885
Gastric Bypass Surgery - Boulevard Mohamed Bouazizi, Tunis

จุดเด่นของ International Hospital Center of Tunisia

การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร ที่ International Hospital Center of Tunisia

Also known as the Hospital Centre International Carthagene, is centrally located in the capital, Tunis. It was designed to offer medical tourists and domestic patients a pleasant and comfortable environment for care provided by a competent and highly qualified medical, paramedical and administrative team.

Offering a range of specialist services, including general surgery, ophthalmology, orthopedics and pediatrics. All-inclusive packages are offered to international patients, along with multi-procedure discounts and group rates.

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
ร้านกาแฟ
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
การประสานงานด้านประกันสุขภาพ
บริการจองโรงแรม
ล่ามแปลภาษา
การถ่ายโอนเวชระเบียน
ที่จอดรถ
ร้านขายยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร้านอาหาร
แปลภาษา
ทีวี

การรักษาที่ International Hospital Center of Tunisia

การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร
ดูข้อมูล
การทดสอบการทำงานของปอด
ดูข้อมูล
การส่องกล้องหลอดลม
ดูข้อมูล
ส่องกล้องตรวจเยื่อหุ้มปอด
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปอด
ดูข้อมูล
การตรวจสุขภาพการนอนหลับ
ดูข้อมูล
ให้คำปรึกษาโรคภูมิแพ้
ดูข้อมูล
การทดสอบภูมิแพ้
ดูข้อมูล
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
ดูข้อมูล
การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียม
ดูข้อมูล
การรักษาหัวใจเต้นผิดปกติโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
ดูข้อมูล
การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
ดูข้อมูล
โรคหัวใจในเด็ก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเอ็นหัวเข่า (ACL)
ดูข้อมูล
การส่องกล้องตรวจภายในข้อไหล่
ดูข้อมูล
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ดูข้อมูล
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
ดูข้อมูล
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี
ดูข้อมูล
การรักษาโรคหมอนรองกระดูก
ดูข้อมูล
การรักษากระดูกสันหลังคด
ดูข้อมูล
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมอง (EEG)
ดูข้อมูล
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)
ดูข้อมูล
ผ่าตัดต้อกระจก
ดูข้อมูล
เลเซอร์ตา (เลสิค)
ดูข้อมูล
การรักษาตาเข ตาเหล่
ดูข้อมูล
การผ่าตัดวุ้นตา
ดูข้อมูล
การผ่าตัดลอกเนื้องอกมดลูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดมดลูก
ดูข้อมูล
การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
ดูข้อมูล

แพทย์ที่ International Hospital Center of Tunisia

แสดงแพทย์เพิ่มเติม แสดงแพทย์ลดลง

รีวิว

แผนที่แสดงพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลและคลินิกใกล้เคียง International Hospital Center of Tunisia

 • ชื่อสถานพยาบาล
 • ที่ตั้ง
 • ระยะทาง
 • ประเภทสถานพยาบาล
 • เปิดให้บริการเมื่อ
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการแปลภาษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา
 • การถ่ายโอนข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • การประกันการเดินทางทางการแพทย์
 • การประสานงานด้านสุขภาพ
 • มีโทรทัศน์ในห้อง
 • มีตู้เซฟในห้อง
 • มีโทรศัพท์ในห้อง
 • มีห้องส่วนตัว

รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับInternational Hospital Center of Tunisia นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย Thaiger Medical เพื่อสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยข้อมูลนี้มาจากโปรแกรม Internet Data Exchange ซึ่งกำหนดโดย Thaiger Medical และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นประกาศเดียวกับเว็บไซต์อื่นหรือนายหน้าเจ้าอื่นด้วย ทั้งนี้ Thaiger Medical มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการศัลยกรรมและการรักษาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม Thaiger Medical ก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และด้วย Thaiger Medical มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลกรรมและการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Thaiger Medical เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiger Medical โดยตรงเท่านั้น