กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของเส้นเลือดปอดที่นำเลือดกลับมายังหัวใจ ((TAPVC) ใน ซุลตันคูดารัต

เปิดแผนที่