กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของเส้นเลือดปอดที่นำเลือดกลับมายังหัวใจ ((TAPVC) ทุกพื้นที่

เปิดแผนที่