กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

โรคหัวใจและหลอดเลือด ใน อัมมาน

โรคหัวใจ หมายถึง โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหัวใจ ที่ส่ง ผลกระทบ ต่อการ ทำงาน ของหัวใจ ซึ่งโรคหัวใจ มีหลายชนิด ด้วยกัน เช่น โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เป็นต้น สาเหตุสำคัญ ของการเกิด โรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือด หัวใจ นั้นมาจาก พฤติกรรม การใช้ชีวิต เช่น การรับประทาน อาหารที่มี ไขมันสูง อาหารเค็ม และอาหารหลาน การสูบหรือ สูดดมควันบุหรี่ ซึ่งเรา สามารถหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เหล่านี้ได้ ด้วยการ ออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก รวมไปถึงการ หมั่นตรวจสุขภาพ วัดระดับ ความดันโลหิต และระดับ น้ำตาลในเลือด เป็นประจำ

เปิดแผนที่