กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ ใน แอฟริกาใต้

เปิดแผนที่