กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน อินโดนีเซีย

CT Scan หรือ ซีที สแกน เป็นการตรวจ วินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ โดยที่แพทย์ผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ด้านรังสี จะฉายรังสี เอกซเรย์ ตามร่างกาย บริเวณ ที่ต้องการตรวจ แล้วใช้ คอมพิวเตอร์ สร้างเป็นภาพ ฉายลักษณะของอวัยวะ ต่าง ๆ ภายใน ร่างกาย ที่ทำการสแกน เพื่อใช้ในการ วินิจฉัย หาสาเหตุ ความผิด ปกติ ของร่างกาย ซึ่งการทำ ซีที สแกนนี้ จะทำให้ ได้ภาพ ที่มีความชัดเจนกว่า การเอกซเรย์ แบบธรรมดา ทั่วไป การตรวแบบนี้ ยังสามารถ ใช้ตรวจ อวัยวะ ภายในร่างกาย ได้เกือบทุกส่วน อีกด้วย

เปิดแผนที่