กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การฟอกไต ใน นิวยอร์ก

ไตวาย เป็น สภาวะ ที่ไตสูญเสีย การทำงาน จึงไม่สามารถ ทำงานได้ ตามปกติ และไม่สามารถ รักษาแก้ไข ให้ไตกลับคืน สู่สภาพเดิม ได้แล้ว ทำให้เกิด อาการ คั่งของเสีย และน้ำส่วนเกิน ในร่างกาย ผู้ที่มี ไตวาย จะมี อาการบวม ความดันโลหิตสูง ฉี่เป็นฟอง หรือมี โปรตีนรั่ว ในปัสสาวะ ซีด เหนื่อยง่าย ผิวหนังแห้ง เบื่ออาหาร คลื่นใส้อาเจียน ถ้าเป็นมาก ๆ และไม่ได้รับ การรักษา อย่างทันทวงที ก็จะอาการ ซึมลง ชัก หมดสติ และทำให้ เสียชีวิต ในที่สุด ส่วนวิธี การรักษาคือ การฟอกไต, การล้างท้อง และการผ่าตัด ปลูกถ่าย เปลี่ยนไต เพื่อบรรเทา อาการ และต่ออายุ ผู้ป่วย ให้ยืนยาวขึ้น และใช้ชีวิตได้ อย่างปกติ

เปิดแผนที่