กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

สักคิ้ว ใน สหรัฐอเมริกา

สักคิ้ว เป็นการ เสริมความงาม และบุคลิกภาพ แก่ ผู้ที่ไม่มีขนคิ้ว ขนคิ้วขาด  หรือ มีขนคิ้วน้อย ไม่สวยได้ทรง และมี ขนคิ้วบางส่วน ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น จึงทำการสักคิ้ว เพื่อเพิ่มความงาม ให้กับใบหน้า ยังจะช่วยลดเวลาในการแต่งหน้า เพราะเนื่องจาก คิ้วที่สัก จะสามารถ อยู่ได้ เป็นเวลา หลายปี การสักคิ้ว จะมีความ คล้ายคลึง กับการ สักริมฝีปากห รือสักขอบตา ไม่ได้เป็นวิธีการใหม่ แต่กลับ ได้รับ ความนิยม มากขึ้น ในช่วง หลาย ๆ ปี ที่ผ่านมา เนื่องจาก การพัฒนาฝีมือ และมีการ เพิ่มเทคนิค ให้ดูสมจริง และมีมิติมากขึ้น

เปิดแผนที่