กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การผ่าตัดหัวเข่า ทุกพื้นที่

ข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหา สุขภาพ เกิดขึ้น ที่บริเวณเข่า ที่ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีความลำบาก ในการเคลื่อนไหว หรือใช้ ชีวิตประวัน การรักษา ด้วยการใช้ยา หรือการทำ กายภาพ บำบัด จะช่วยบรรเทา อาการได้ แต่ก็ยัง ไม่สามารถ ทำให้หาย และยังให้ ผลลัพธ์ ที่ไม่ดี เท่าที่ควร แพทย์จึง พิจารณา ให้ทำ การรักษา โดยการ ผ่าตัดเข่า ซึ่งวิธีนี้ ให้ผลลัพธ์ ได้ค่อนข้างดี เพราะสามารถ ช่วยแก้ปัญหา ได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีด้วยกัน หลายวิธี เช่น การผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมซีกเดียว, การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก, การผ่าตัดส่องกล้อง และการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นต้น

เปิดแผนที่