กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การอัลตร้าซาวนด์สแกน ทุกพื้นที่

อัลตราซาวด์ เป็นการ ตรวจวินิจฉัย ทางการแพทย์ อย่างหนึ่ง เป็นการตรวจด้วยการ ใช้คลื่นเสียง ความถี่สูง จับภาพ อวัยวะ หรือส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย   เช่น การอัลตราซาวด์ ช่องท้อง และทารก ในครรภ์, อัลตราซาวด์ไต, อัลตราซาวด์หัวใจ เป็นต้น อีกทั้งยัง สามารถใช้ใน การตรวจ วินิจฉัยโรค หรือเป็น เครื่องมือช่วย ให้ศัลยแพทย์ ต่าง ๆ เห็นภาพ ร่างกาย ขณะผ่าตัดได้ นอกเหนือจากนี้ การอัลตราซาวด์ จะช่วยในการ บำบัด รักษาโรค เช่น ใช้ตรวจ และรักษา  เนื้อเยื่อ อ่อนนุ่ม ที่ได้รับ บาดเจ็บ หรือเสียหายได้

เปิดแผนที่