กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่อง MRI ทุกพื้นที่

Mri หรือ เอ็มอาร์ไอ เป็นการตรวจ ด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า คือ การใช้รังสี เป็นเทคนิค ในการสร้างภาพ ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจ ร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ ศีรษะ จรดเท้า เพื่อวินิจฉัยโรค และตรวจสุขภาพ โดยเครื่องมือ ที่ใช้ตรวจ จะเป็นสนามแม่เหล็ก และคลื่น วิทยุ ความเข้มสูง ทำการสร้างภาพ เสหมือนจริง ของอวัยวะ ภาย ในต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ไต กระดูก-กล้ามเนื้อ และส่วนต่าง ๆ ที่เป็นมะเร็ง เนื้องอก ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียด และความ คมชัดสูง ซึ่งจะได้ภาพ ในแนวระนาบ ได้ทั้ง แนวขวาง แนวยาว และแนวเฉียง เป็น 3 มิติ ดังนั้น จึงทำให้ ได้ภาพที่ มีความชัด กว่าการตรวจ วินิจฉัย แบบอื่น ๆ จึงทำให้แพทย์ สามารถ ตรวจวินิจฉัย ความผิดปกติ ในร่างกาย ได้อย่างแม่นยำ และการตรวจ ด้วยวิธีนี้ ไม่มีอันตราย และไม่สร้าง ความเจ็บปวด ให้แก่ผู้ป่วย แต่อย่างใด

เปิดแผนที่