กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเพดานอ่อน ลิ้นไก่ ผนังคอหอยให้ตึงและกระชับขึ้น ทุกพื้นที่

เปิดแผนที่