กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

มะเร็งและเนื้องอก ใน กรุงเทพ

มะเร็ง เป็นโรคที่ เกิดมาจาก ความผิดปกติ ของเซลล์ ที่มีการ อักเสบ ภายในร่างกาย ที่ไปเกิด ตามอวัยวะ ต่าง ๆ ซึ่งมีการ เจริญเติบโต ที่ผิดปกติ และเกิดเป็น ก้อนเนื้อ ลุกลาม ไปตาม อวัยวะ ข้างเคียง และยังทำให้ กระจาย ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ผ่านทาง ระบบเลือด หรือ ระบบทางเดิน น้ำเหลือง ซึ่งโรคมะเร็ง เกิดขึ้นได้ ในหลายอวัยวะ และมี หลายชนิด ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่เป็น จุดกำเนิด ของโรค และชนิด ของเซลล์มะเร็ง ซึ่งการรักษา โรคมะเร็ง ในปัจจุบัน ก็มี การผ่าตัด, รังสีบำบัด และเคมีบำบัด เป็นต้น

เปิดแผนที่