กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การใส่บอลลูนในกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก ใน บราซิล

ลดน้ำหนัก นั้นมีความ จำเป็นมาก ในคนที่ มีน้ำหนักตัว เกินค่าเฉลี่ย มาตราฐาน เมื่อเปรียเทียบ กับคนในเพศ และวัยเดียวกัน เพราะ คนที่มี น้ำหนักตัวเกิน จะมีอาการ เหนื่อยง่าย กินจุ และสุดท้าย จะทำให้ มีโรคมาก ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคไขมันในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น ดังนั้น คนที่มี น้ำหนักเกิน จะต้องทำให้ น้ำหนักตัว ของตนเอง กลับมาอยู่ ในเกณฑ์ มาตราฐาน ซึ่งหาก น้ำหนักตัว ลดลง จะทำให้ ไขมัน ที่สะสม ในร่างกาย ถูกเผาผลาญ และนำออกไป ใช้นั้นเอง ซึ่งการ ลดน้ำหนัก โดยวิธี ธรรมชาติ ที่ดีที่สุด คือ การออกกำลังกาย เพราะนอกจากจะ ทำให้ น้ำหนักลดแล้ว ยังทำให้มี สุขภาพแข็งแรง อีกด้วย

เปิดแผนที่