กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

เลเซอร์ตา (เลสิค) ทุกพื้นที่

เลสิค เป็นการวิธี การรักษา และวัฒนาการ ในการแก้ไข สายตาที่ ผิดปกติ ทั้งแบบสายตาเอียง สายตาสั้น สายตายาว ตั้งแต่กำเนิด และสายตายาว ตามอายุ ด้วยเครื่องมือ ทางการแพทย์ Excimer Laser โดยขั้นแรก จะใช้เครื่อง ทำการแยก ชั้นกระจกตา Microkeratome แยกชั้น กระจกตา ให้มีความหนา ประมาณ 1 ใน 3 ของความหนา ของกระจกตา ทั้งหมด ต่อมาใช้ Excimer Laser ทำการขัด เนื้อกระจกตา ชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยน ความโค้ง ของกระจกตา หลังจากนั้น ทำการปิด ผิวกระจกตา เข้าที่เดิม หลังการทำ เลสิค ผู้ป่วยอาจ มีอาการ น้ำตาไหล หรือตาแห้ง มองเห็นเป็น ภาพเบลอ ตาพร่ามัว คันตา แสบตา และเกิดการ เจ็บปวด บริเวณดวงตา แต่อาการก็ จะดีขึ้น ภายใน 1-2 วัน

เปิดแผนที่