กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (PRK) ทุกพื้นที่

วิธีการ ที่จะทำให้ ผู้มีสายตา ผิดปกติ สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นวิธี ที่มีการใช้ อย่าง แพร่หลายที่สุด คือ การสวมใส่ แว่นตา แต่ด้วยบางคน ไม่สามารถ สวมใส่แว่นตาได้ เช่น ในผู้ที่มี ค่าสายตา แตกต่างกันมาก ในแต่ละตา และอาชีพ บางอาชีพ เช่น เล่นกีฬา เป็นต้น นั่นก็คือ การสวมใส่ คอนแทคเลนส์ แต่ต้องมีความ ระมัดระวัง ในการรักษา ความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยง ภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ ที่กระจกตา ดังนั้น การแก้ไข ปัญหาสายตา ได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน ตั้งแต่ การทำการ กรีดกระจกตา (RK หรือ Radial Keratotomy) ถัดมาเป็น การใช้ เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์ (Excimer Laser) ขัดผิวกระจกตา โดยตรง ที่เรียกว่า Photorefractive Keratectomy (PRK) มาจนถึง ปัจจุบันนี้ แต่มีวิธี ที่ปลอดภัยและแม่นยำ มีความ ทันสมัย ที่สุดคือ การทำ relex

เปิดแผนที่