กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

ทำฟันปลอม ใน สิงคโปร์

ทำฟันปลอม เป็นการ ใส่ฟันปลอม เพื่อทดแทนฟัน ที่หายไป, จากการถอน หรือหลุดร่วง ซึ่งการใส่ ฟันปลอมนี้ จะช่วยแก้ไข ปัญหา ที่เกิดจาก การสูญเสียฟัน และทำให้ การทาน อาหาร และพูดคุย เป็นไปอย่าง ยากลำบาก และทำให้ ชาดความมั่นใจ ซึ่งการ ใส่ฟันปลอม ก็สามารถ แก้ไข ปัญหาเหล่านี้ ได้อย่างสะดวก คอยพยุงแก้ม และริมฝีปาก ไว้ไม่ให้ หย่อนคล้อยลงไป ทั้งยังช่วย ให้กลับมา พูดคุย และยิ้มได้ อย่างมั่นใจ อีกครั้ง ซึ่งการใส่ ฟันปลอม หลายแบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ฟันปลอมแบบติดแน่น 2. ฟันปลอมแบบถอดได้ 3. ฟันปลอมแบบรากเทียม เป็นต้น

เปิดแผนที่