กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

การทำทันตกรรม ใน อัมมาน

ฟัน เป็นส่วนที่ มีความ สำคัญมาก ในการกิน เนื่องจาก ฟันจะ ทำหน้าที่ ย่อยอาหาร เป็นระบบแรก การดูแล รักษาฟัน ให้สวยงาม ขาวสะอาด ก็จะทำ ให้มั่นใจ ในการพูด การยิ้ม การสื่อสาร เป็นต้น ในคนที่ มีปัญหา สุขภาพฟัน หรือ ฟันไม่สวยงามได้รูป ก็มีการดูแล รักษา ทางการแพทย์ ให้เลือกสรร มากมาย ในปัจจุบัน
การทำฟัน เป็นการ ดูแลทางการแพทย์ สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาฟัน ในรูปแบบต่าง ๆ จะแบ่งได้ 2 แบบหลัก คือ การทำฟัน แบบทั่วไป เช่น การทำ ความสะอาดฟัน เหงือก และช่องปาก การขัดฟัน การอุดฟัน และ การขูดหินปูน และเป็น การรักษา แก้ปัญหา ฟันต่าง ๆ เช่น การใส่ รากฟันเทียม การทำฟันปลอม เป็นต้น ส่วนแบบที่ 2 คือ การทำ ทันกรรม เพื่อความงาม เช่น การจัดฟัน การจัดฟันแบบใส การครอบฟัน เป็นต้น

 

เปิดแผนที่