กำลังรับข้อมูลจาก MyMediTravel...

จัดฟัน ใน โรมาเนีย

การจัดฟัน เป็นหนึ่งใน การรักษา ทางทันตกรรม ที่ได้รับ ความนิยม มากในยุค ปัจจุบัน เพราะนอกจาก จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟันเรียงตัวผิดปกติ ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันไม่สบกัน ฯลฯ ยังสามารถ ช่วยปรับ โครงหน้า ของคนไข้ ให้ดูเข้ารูป อีกด้วย ดังนั้น การจัดฟัน จึงช่วย ปรับปรุง บุคลิกภาพ ช่วยเสริมสร้าง ความมั่นใจ ให้แก่ คนไข้ได้ ดังนั้น จึงเห็นบรรดาวัยรุ่น ใส่เหล็กจัดฟัน กันจำนวนมาก การจัดฟัน ยังสามารถ ช่วยป้องกัน ความผิด ปกติ ที่อาจเกิด ขึ้นกับ ช่องปาก ในอนาคต ได้ด้วย การจัดฟัน ทำโดยการ ใช้เครื่องมือ ภายนอก และภายใน ช่องปาก เป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิด การปรับแต่ง โครงสร้างของฟันใหม่ อย่างช้า ๆ กล่าวคือ 1 เดือน ฟันจะเคลื่อนตัว 1 มิลลิเมตร

เปิดแผนที่